Laboratoriet har åpent hver dag mellom kl 08.20 og 11.00 og mellom kl 12.10 og 14.00 . Fredager har vi åpent for prøvetaking bare mellom kl 08.20 og 11.00 dette pga sending av prøver i forbindelse med helg.

I sommer vil laboratoriet ha redusert kapasitet  fra 02.07.18. til 20.08.18. pga lav bemanning på kontoret.